سیگنال خرید ولی صادقی ۰۲ مهر ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
خمحرکه Mehrshad ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
گشان علی کیانی پور ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 3
پتایر مهدی رمضی ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 0
پتایر علی کیانی پور ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 2
شاخص کل علی زکاوت صفت ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 2
خودرو رضا داوریان ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 2
قشرین علی زکاوت صفت ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 2
شاخص کل علی زکاوت صفت ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 2
سیگنال مسعود آشینه ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
شاخص کل سید جواد کسائی زادگان ۰۲ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
وغدیر عباس اشرفی ۰۲ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 0
پکویر مسعود آشینه ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
تحلیل ختوقا محسن دژدار ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
فاما مسعود آشینه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
شبندر حسین خدادادی ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
زکشت علی کیانی پور ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 2
خمهر و دفرا سید صنعان ذکریائی ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
چکارن علی کیانی پور ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 1
فخوز حامد ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
chat_bubble_outline 2
برترین کاربران
 • احمد نعمتی
  احمد نعمتی 960 امتیاز
 • سید جواد کسائی زادگان
  سید جواد کسائی زادگان 960 امتیاز
 • عبدالرزاق اسلامی محمدی
  عبدالرزاق اسلامی محمدی 870 امتیاز
 • علی شیخی
  علی شیخی 760 امتیاز
دسته ها