تحلیل تکنیکال ثتران(اپدیت)
تحلیل تکنیکال ثتران(اپدیت)
ثتران
صعودیtrending_up
قیمت با برخورد به مقاومت داینامیک خط میانی کانال بسط یافته دوم وارد اصلاح شده و با شکست حمایت میانگین متحرک 100 روزه و خط میانی کانال بسط یافته اول در محدوده 600 تا650 بدلیل پر نشدن قیمت پایانی متوقف شده و شاهد فشرده شدن میانگین های متحرک می باشیم که در صورت جمع شدن صف فروش و با توجه به موقعیت مناسب rsi  و با شکست مقاومت میانگین متحرک 14 روزه  می توان به بازگشت قیمت امیدوارد بود .روند بلند مدت سهم همچنان صعودیست و در صورت بازگشت در کوتاه مدت مقاومت 800تا850 و در بلند مدت 1000تا1100و 1500تا1800را در پیش دارد.این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۹ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال وپست (اپدیت)
تحلیل تکنیکال وپست (اپدیت)
وپست
صعودیtrending_up
قیمت با خروج از ابر کومو شیب بالای حرکتی حمایت 1300تا1500 و حتی حمایت کف کانال بلند مدت را هم شکست اما در نزدیکی قیمت 900 تومان که حمایت روانی و تاریخی می باشد کندل برگشتی قویی زده که می تواند پایان اصلاح باشد تریگر ورود rsi  هم صادر شده و خط مکدی در حال عبور از خط سیگنال می باشد در صورت شکست 900 تومان در سناریوی ضعیف تر احتمال اصلاح تا محدوده 500الی600 هم وجود دارد در صورت عبور از مقاومت تنکن سن می تواند در کوتاه مدت قیمت 1300تا1500 را هم ببیند و در صورت تثبیت بالای ان در بلند مدت 2000تا2000 و 3000تا32000 را می تواند در پیش داشته باشد . این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۹ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال ثاخت(اپدیت)
تحلیل تکنیکال ثاخت(اپدیت)
ثاخت
صعودیtrending_up
قیمت با خروج از ابر کومو شیب حرکت نزولی خود را حفظ کرد و با شکست و پولبک به حمایت خط میانی موفق به حفظ ان نشد حمایت حاصل از مسطح شدن ابر در گذشته را هم در 450 شکسته و در حال حاضر در نزدیکی سقف کانال بلند مدت اصلی قرار دارد بازیگر سهم با پر نکردن قیمت  پایانی در حال مدیریت سهم است و محدوده 370تا400 می تواند پایان اصلاح باشد و در سناریوی ضعیف تر می تواند با شکست 370تا300 و نزدیک خط میانی کانال اصلی هم پیش برود اما روند سهم در بلند مدت همچنان صعودی خواهد بودrsi هم می تواند به خط روند نزولی مانند گذشته واکنش نشان دهد و امادگی حرکت صعودی مجدد را ایجاد کند مکدی هم در وضعیت هشدار سیگنال خرید قرار دارد که با جمع شدن صف فروش اتفاق می افتد  و در صورت بازگشت مقاومت های کوتاه مدت 500تا530 و 600تا630 و در بلند مدت 1000تا1200 را درپیش خواهد داشت .
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۸ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال همراه(آپدیت)
تحلیل تکنیکال همراه(آپدیت)
همراه
صعودیtrending_up
قیمت پس از حرکت تا سقف کانال بسط یافته دوم وارد اصلاح شده و حمایت کف کانال صعودی کوتاه مدت و سقف کانال بسط یافته دوم  را نتوانست حفظ کند و در حال حاضر بر روی سقف کانال بلند مدت اول قرار دارد و با توجه به شیب  بالای حرکت قیمت احتمال شکست ان هم وجود دارد و محدوده حمایت استاتیک 2800تا3000و حمایت داینامیک خط میانی کانال می تواند پایان اصلاح باشد و سهم را جمع کنند و در سناریوی بدبینانه تا2500 هم جای اصلاح دارد و با توجه به نزدیک شدن به منطقه زمانی 261 فیبو زمانی به نظر سناریوی اول محتمل تر است.مقاومت ها کوتاه مدت 4000تا4500 و در بلند مدت 7700تا800در سقف قبل که در صورت تثبیت بالای ان 9500تا10000 هدف بعدی می باشد وضعیت سهم نسبت به شاخص کل در زیر نمودار مکدی نیز ریسک پایین ان و رشد کمتر نسبت به شاخص را نشان می دهد..این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد وپیشنهاد خرید یا فروش نیست.
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۸ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال زکشت(اپدیت)
تحلیل تکنیکال زکشت(اپدیت)
زکشت
صعودیtrending_up
قیمت وارد محدوده 3000تا3600 شده که در تحلیل قبل اشاره شد و در حال حاضر میانگین متحرک 200 روزه را هم شکسته اما سهم به دلیل پر نشدن حجم مبنا حرکت کندی دارد که نشان می دهد بازیگر با سنگین کردن صف فروش اجازه پر شدن حجم مبنا نمی دهد تا سهم اصلاح بیشتری نداشته باشد و در کل میانگین ها در حال فشرده شدن هستند و با جمع شدن صف فروش می توانیم شاهد عبور میانگین های کوتاه مدت ار بلند مدت باشیم و حرکت صعودی ادامه پیدا کند مقاومت ها در صورت بازگشت 4000 و سپس 6000تا6800 در کوتاه مدت و در بلند مدت 9000تا10000
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۷ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال حریل(اپدیت)
تحلیل تکنیکال حریل(اپدیت)
حریل
صعودیtrending_up
قیمت با خروج از ابر کومو حمایت داینامیک خط میانی و حمایت استاتیک تاریخی را شکست و با توجه به شیب بالای اصلاح موفق به حفظ حمایت کف کانال بلند مدت هم نشد و در حال نزدیک شدن به محدوده حمایت حاصل از مسطح شدن ابر کومو و خط کیجن سن می باشد که محدوده حمایت استاتیک 330تا350 هم می باشد و در صورت شکست ان حمایت بعدی محدوده280تا300 می باشد و در سناریوی ضعیف تر ممکنست محدوده 300 تا 250را هم ببیند که می تواند پایان اصلاح باشد و در هر صورت روند بلند مدت همچنان صعودی می باشد و در نمودار پاییت rsi  وضعیت سهم نسبت به شاخص کل را میبینیم که نشان دهنده عقب بودن سهم نسبت به شاخص است و مقاومت ها در صورت بازگشت در کوتاه مدت 5000 و 800تا1000 و در بلند مدت 1500تا1600. این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و یشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۷ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال مفاخر(اپدیت)
تحلیل تکنیکال مفاخر(اپدیت)
مفاخر
صعودیtrending_up
قیمت وارد اصلاح پیچیده شده و در غالب مثلث صعودی در حال حرکت است که در صورت شکست کف الگو  حمایت استاتیک 3700تا4000 را در پیش دارد و در صورت شکست ان می تواند تا 3000 هم پیش برود اما روند بلند مدت همچنان صعودی خواهد ماند . و با توجه به اینکه خط چیکو اسپن نزدیک قیمت قرار دارد  روند رنج و خنثی را در کوتاه مدت نشان می دهد  وضعیت سهم نسبت به شاخص کل و شاخص گروه را هم زیر نمودار میبینیم که وضعیت پرریسکی ندارند .مقاومت ها در کوتاه مدت 5000تا5300 و در میان مدت 7500تا8000.این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۶ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال کشرق(آپدیت)
تحلیل تکنیکال کشرق(آپدیت)
کشرق
صعودیtrending_up
سناریوی دوم ذکر شده در تحلیل قبل محقق شده و موج 4 پیچیده در حال حرکت به سمت کف الگو و خط روند بلند مدت می باشد از طرفی فشردگی در میانگین های متحرک را میبینیم که در گذشته این فشردگی ها منجر به رشد های خوبی شده و در حال حاضر قیمت نزدیک میانگین متحرک 100 روزه می باشد و در صورت شکست ان و شکست قیمت 8000 می تواند تا حمایت استاتیک 7000تا7500 و حمایت داینامیک میانگین 200 روزه حرکت کند و این محدوده می تواند پایان اصلاح باشد.مقاومت ها در صورت بازگشت قیمت در کوتاه مدت سقف قبلی در 10000 و در میان مدت 12000تا13000و در بلند مدت 15000تا17000 . این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۶ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال کاذر(اپدیت)
تحلیل تکنیکال کاذر(اپدیت)
کاذر
صعودیtrending_up
قیمت کف کانال کوتاه مدت خود را شکست و تا محدوده حمایت استاتیک 2800تا3000و حمایت داینامیک سقف کانال بسط یافته اول اصلاح کرده است و با توجه به عبور خط مکدی از خط سیگنال زیر خط صفر و قرار گرفتن rsi در محدوده کف کانال خود قیمت در حال کف سازی می باشد خط کیجن سن و سنکوb در حال فلت شدن هستند که نشانه های پایان اصلاح را صادر کرده اند البته تا وقتی قیمت زیر ابر قرار دارد روند صعودی ضعیف می باشد حرکت اصلی با خروج از ابر به سمت بالا اغاز می شود . در سناریوی با احتمال کم در صورت برگشت به محدوده 2800تا3000 و شکست ان می تواند تا 2500 اصلاح کندو بعد ادامه صعود .مقاومت ها در کوتاه مدت4000 در میان مدت 5000تا5500 و در بلند مدت 7500تا9000 این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۵ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال سشرق(اپدیت)
تحلیل تکنیکال سشرق(اپدیت)
سشرق
صعودیtrending_up
قیمت موفق نشد محدوده مشخص شده در تحلیل قبل را حفظ کنید و سناریوی حرکت تا خط میانی کانال محقق محقق شد و حمایت استاتیک 550 تا 680 را در پیش دارد ، rsi  در یک الگوی کنج نزولی حرکت کرده و در محدوده حمایت تاریخی قرار گرفته  که با خروج از خط بالای الگو می تواند روند صعودی خود را شروع کند در نمودار قرمز رنگ زیر قیمت هم وضعیت سهم نسبت به شاخص گروه را مشاهده می کنیم که نشان می دهد نسبت به شاخص گروه رشد کمتری داشته . مقاومت ها ر صورت برگشت 1000تا1100 و در میان مدت سقف قبل در 1500تا1700 و در بلند مدت 2500تا2700. این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۵ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال شگویا(اپدیت)
تحلیل تکنیکال شگویا(اپدیت)
شگویا
صعودیtrending_up
قیمت با شکست کف کانال خود وارد اصلاح عمیق در غالب موج 4 شد و محدوده فیبونانچی 50 تا61 درصد و حمایت استاتیک تاریخی 1500 موجب پایان اصلاح شده اند هر چند خط مکدی خط سیگنال را به بالا شکسته اما با توجه به اینکه قیمت زیر ابر کومو می باشد فعلا روند صعودی قدرت زیادی ندارد مقاومت های مهم پیش رو خط کیجن سن و ابر کومو و قیمت 2000 می باشد که در صورت شکست انها و تثبیت بالای 2000 می تواد در میان مدت 2800تا3000 را هم ببیند  در صورت تثبیت بالای 3000 هدف بعدی در  میان مدت 4000تا4500است . این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۴ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال جمپیلن(اپدیت)
تحلیل تکنیکال جمپیلن(اپدیت)
جم پیلن
صعودیtrending_up
طبق یکی از سناریو های تحلیل قبل قیمت بدلیل عدم تثبیت بالای مستطلیل به درون ان بازگشت و واکنش به کف مستطلیل داشت اما نتوانست حمایت ان را حفظ کند و این حمایت استاتیک 7000 و حمایت داینامیک کف کانال بود که موجب برگشت قیمت شد البته ابر کومو هم اجازه نداد که قیمت حتی یک روز کامل زیر ان بسته شود و حمایت خوبی داشت در حال حاضر قیمت در حال خروج از ابر کومو می باشد که در صورت تثبیت بالای ان و تثبیت در محدوده قیمت 10000تا10700 و نیز حفظ خط روند صعودیrsi  می تواند در میان مدت 14000تا15000 را هم ببینددر غیر اینصورت می تواند در محدوده 8تا9 هزار توامان نوسان کند .این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۴ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال فروی (اپدیت)
تحلیل تکنیکال فروی (اپدیت)
فروی
صعودیtrending_up
قیمت درون یک الگوی مثلث باز شونده حرکت کرده و با برخورد به سقف مثلث موفق به عبور نشده و در کف کانال میان مدتی و الگوی مثلث قرار گرفته و کف دو قلوی ایجاد شده تریگر ورود rsi  و عبورد خط مکدی از خط سیگنال پایان اصلاح را نشان می دهند که با تثبیت بالای 6300 می تواند به روند صعودی برگردد مقاومت ها و اهداف در کوتاه مدت 7000تا7500و در میان مدت 8500 تا9000 . این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۳ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال حفاری(اپدیت)
تحلیل تکنیکال حفاری(اپدیت)
حفاری
صعودیtrending_up
قیمت موفق به حفظ حمایت داینامیک خط میانی کانال بلند مدت نشد و در غالب موج 4 تا کف کانال حرکت کرده و با شکست ان  بر روی حمایت خط گن قرار گرفته که با توجه به شیب اصلاح احتمال شکست ان وجود دارد و وارد منطقه حمایت تاریخی بین 800تا1000 خواهد شد . rsi در منطقه حمایت تاریخی قرار دارد و می تواند موجت ترغیب سرمایه گذاران به عدم فروش شود در صورت کم شدن شیب اصلاح برای مدتی می تواند معاملات متعادل داشته باشد و اصلاح زمانی انجام شد و سپس مجدد حرکت صعودی خود را شروع کند و مقاومت ها در صورت بازگشت در کوتاه مدت 1500 و در میان مدت2000تا2300 و در بلند مدت3000. این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۳ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال رمپنا(اپدیت)
تحلیل تکنیکال رمپنا(اپدیت)
رمپنا
صعودیtrending_up
موج 4 در 4000 قرار داشت که تحلیل شد به جهت جو اصلاحی بازار حرکتش تا حمایت داینامیک سقف کانال بلند مدت و حمایت داینامیک خط گن که در گذشته هم به ان واکنش داشته ادامه پیدا کرده در صورت شکست ان حمایت استاتیک 2300تا2500 را هم در پیش دارد و در سناریوی بدبینانه تر می تواند تا خط گن بعدی حرکت کند ام به هر حال روند بلند مدت صعودیست و  موج 5 را در پیش دارد .مقاومت ها در میان مدت 5000تا5400 و در بلند مدت7000 تا7500.این تحلیل نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۲ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال فولاد(اپدیت)
تحلیل تکنیکال فولاد(اپدیت)
فولاد
صعودیtrending_up
قیمت انتهای فاز اصلاحی مستعد تشکیل الگوی سر شانه کف است که واکنش مناسبی به حمایت سقف کانال بسط یافته اول و حمایت سنکو b  در ابر کومو داشته درصورتی که الگو را به خوبی تکمیل کند اماده شکستن سقف قبل می شود و در غیر اینصورت انتظار اصلاح زمانی داریم در سیستم کومو هم قیمت از خط کیجن سن عبور کرده و سیگنال صعود داده اما چون داخل ابر می باشد  سیگنال خنثی محسوب میشود از طرفی چیکو اسپن اگر مقاومت قیمت را بشکند در فضای باز قرار می گیرد و مستعد رشد می شود مقاومت ها در کوتاه مدت 2400 و 3000 و در میان مدت 4500تا5000 این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۲ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال خودرو(اپدیت)
تحلیل تکنیکال خودرو(اپدیت)
خودرو
صعودیtrending_up
قیمت در محدوده 610 تحلیل شد و حمایت 500را هم شکست و در حال حاضر زیر ابر کومو صعودی قرار دارد که نشانه ضعف در روند صعودیست و ابر کومو اینده هم در حال تغییر فاز می باشد می باشد که می تواند به عمیق تر شدن اصلاح بیانجامد اما با توجه به حجم های بالایی که در محدوده350تا 290 معامله شده سهامدار عمده سعی در کف سازی برای سهم دارد و از طرف دیگر بعد از افزایش سرمایه حدود 80 درصد شناوری سهم معامله شده و اکثر سهامدارن در ضرر هستند و در سناریوی خوش بینانه نهایت اصلاح سهم می تواند تا 250 باشد.و در سناریوی ضعیف تر ممکنست جهت جمع اوری سهم این حمایت را هم بشکنند اما یک روند صعودی دیگر در غالب موج 5 الیوت  در انتظار سهم می باشد که در صورت برگشت مقاومت میان مدت 400تا450 و در صورت تثبیت بالای ان مقاوت دیگر سقف قبلی در محدوده 630 تا800 می باشد .این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۱ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال خاور(اپدیت)
تحلیل تکنیکال خاور(اپدیت)
خاور
صعودیtrending_up
قیمت موفق نشد حمایت داینامیک سقف کانال بلند مدت و کف کانال کوتاه مدت را حفظ کند و تا فیبو 50 درصد اصلاح انجام داده با توجه به واگرایی مخفی در مکدی و اینکه سهم پایانی خود را پر نمی کند محدوده 710 تا610 بین فیبو 50 و 61 می تواند پایان اصلاح باشد در صورت بازگشت در میان مدت مقاومت سهم 1000تا1200 که در صورت تثبیت بالای ان در بلند مدت 1800تا2000 را در پیش دارد. این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست.
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۰۱ مهر ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال سیمرغ(اپدیت)
تحلیل تکنیکال سیمرغ(اپدیت)
سیمرغ
صعودیtrending_up
در تحلیل قبل که قیمت در 2500 قرار داشت اشاره شد درصورتی که نتواند حمایت 2300تا2500را حفظ کند تا 2000اصلاح خواهد کرد و مشاهده میکنیم که در محدوده 1800تا2000 قیمت دو کف مینور ساخته که با توجه به تریگر ورد در rsi  و واگرایی مکدی  می توان به بازگشت ان امیدوار شد اما در صورت شکست این محدوده حمایت استاتیک 1500را در پیش خواهد داشت. مقاومت ها در میان مدت2700تا3000و در بلند مدت4000 .این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال خودکفا(اپدیت)
تحلیل تکنیکال خودکفا(اپدیت)
خودکفا
صعودیtrending_up
قیمت بار سوم هم که در محدوده مقاومت 20تا22 هزار تومان قرار گرفت و تحلیل شد  نتوانست ان را بشکند و با شکست حمایت خط میانی کانال بسط یافته اول تا محدوده حمایت استاتیک 13000 تا14500 پیش رفته و در موج c  از 4 قرار دارد که واگرایی معمولی مثبت مکدی هم می تواند به بازگشت قیمت کمک کند.و در صورت شکست 13000 می تواند تا سقف کانال اصلی در محدوده 10تا12 هزار تومان حرکت کند در صورت بازگشت  مقاومت میان مدت20تا22 هزار تومان و در بلند مدت در صورت تثبیت بالای ان می تواند تا  محدوده مقاومتی 30تا35 هزار تومان هم پیش روی کند.این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
تحلیل تکنیکال(سکرد)
تحلیل تکنیکال(سکرد)
سکرد
صعودیtrending_up
قیمت موفق نشد حمایت سقف کانال بلند مدت را حفظ کند و تا حمایت داینامیک خط میانی کانال و حمایت استاتیک 1000 اصلاح کرده در صورت شکست ان می تواند تا حمایت روانی900 هم اصلاح کند rsi در منطقه حمایت تاریخی قرار دارد و با شکست خط روند نزولی می تواند هشدار شروع حرکت صعودی را بدهد مکدی هم در محدوده خط صفر در حال نوسان و اماده صعود است مقاومت ها در کوتاه مدت 1500 در میان مدت1800تا2000 و در بلند مدت3000.این تحلیل صرفا نظر شخصی می باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نیست
تحلیلگر ارشد بورس لرن (MSMA)
۳۰ شهریور ۱۳۹۹